اطلاعیه

۳۱ خرداد، سالروز درگذشت استاد شهریار عدل

در سکوتِ غروب سرت گرم کار است که دوستی تلفن می‌کند: از دکتر عدل خبری داری؟ خبرِ تازه، هیچ! الا که گفت تیر ماه می‌آید. با درنگ و تردید می‌گوید: پس خبر را نشنیده ای! بهت زده وا می‌روی … هنوز سی و یکم خرداد است، او تیر ماه می‌آید … در سوگ شهریار عدل […]