درباره روزن

روزن یک نشریه‌ی الکترونیکی و تخصصی است که‌ قصد دارد مرجع کامل و معتبری از مطالب حفاظت، مرمت، معماری و آنچه به این موضوعات مربوط است را جمع آوری کند.
روزن قصد دارد در حوزه‌ی فعالیت خود، نیازهای علمی طیف گسترده ای را پوشش دهد، بدین جهت همواره سعی بر آن است تا مطالبی که‌ منتشر می‌شود هم برای افراد متخصص و هم برای افراد عادی و علاقمند، مفید و روزآمد باشد.
روزن همواره خود را موظف به امانتداری می داند و هر گونه مطلبی که به دست آورد، با ذکر منبع انتشار خواهد داد .
روزن در حال حاضر توسط چندی از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مرمت بنای دانشگاه هنر اصفهان اداره می‌شود و هیچگونه حمایتی از هیچ نهاد یا سازمانی دریافت نمی‌کند .