تیشه بر ریشه ی میراث اصفهان

ظاهرا خبر تخریب بناهای تاریخی در کشور به پای ثابت اخبار تبدیل شده است. در این میان برخی اخبار بسیار دردناک‌تر هستند، خانه‌ی نائل جزو آن دسته از بناهایی است که به تازگی اخبار و تصاویر قبل و بعد از تخریبش دست به دست می‌گردد و باعث اندوه دوستداران میراث فرهنگی می‌شود.
۲۹ آبان ۱۳۹۶ بخشی از جداره‌ی بنا تخریب می‌گردد و به گفته‌ی رئیس میراث فرهنگی اصفهان، این اقدام توسط اهالی محل جهت تعریض کوچه انجام شده بود، در همین حین واکنش ها آغاز می‌شود و میراث فرهنگی اصفهان نیز دست به کار می‌شود و اقدام به ساخت دیوار تخریب شده می‌کند تا اینکه کمتر از سه روز بعد، باقیمانده‌ی بنا با خاک یکسان می‌گردد!
امروز جای پای لودر بر پیکر ویران این بنا قابل مشاهده بود و تنها چیزی که از این بنا باقی ماند، خاطرات و تعدادی عکس از زمان قبل از تخریب است که مرور این‌ها فقط موجب افسوس است.
امیدواریم مسئولین ذیربط، تا صدور حکم قاطع علیه فرد یا افرادی که در تخریب این بنا نقش داشته اند، دست از پیگیری بر ندارند.
بی‌شک با اقدام قاطع علیه متخلفین شاهد کاهش بروز این‌گونه ناهنجاری‌ها در کشور خواهیم بود.
لازم به ذکر است این بنا در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و تحت مالکیت سازمان میراث فرهنگی بوده است.