شواهد کاخ جهان نما تبدیل به موزه‌ی شهری شد.

با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌توان به اخبار مرتبط با کشف پایه های کاخ جهان نما، دسترسی پیدا کرد .
در تابستان سال ۱۳۹۴ بود که زمزمه ها در مورد کشف شواهد تاریخی و کشف پایه های کاخ جهان نما در خیابان چهارباغ اصفهان بالا گرفت.
این شواهد در مسیر تونل مترو کشف شد .
در اسفندماه ۱۳۹۴ بود که در همان محل اطلاعیه ای نصب شد مبنی بر اینکه پژوهشکده باستان‌شناسی کشور در حال کاوش محل پایه های کاخ تاریخی جهان نما می باشد؛ نشانه ها حاکی از آن بود که کار به صورت اصولی پیش می رود .


متاسفانه به طور کامل، اطلاعی از جزییات ماجرا در دسترس نیست .
به تازگی ( اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۶ ) در محل مورد نظر اقداماتی انجام شده که در نوع خود برای دوستداران میراث فرهنگی، بسیار امیدبخش و خوشحال کننده است .
بخش مورد نظر به شکل یک موزه‌ی شهری در آمده و امکان مشاهده‌ی آن برای رهگذران خیابان چهارباغ فراهم شده است .
بخش های تاریخی توسط کاهگل حفاظتی در برابر عوامل جوی حفظ شده و اطراف محوطه نیز با حصار شیشه ای فرا گرفته شده است . همچنین نورپردازی نسبتا مناسبی فضا را در شب، قابل رویت کرده است .
آخرین مشاهدات حاکی از آن است که هنوز اطلاع رسانی مناسبی در محل انجام نشده، تنها روشنگری موجود که در محل رویت شد مربوط به بیان تاریخچه کلی کاخ جهان نما می باشد و توضیح دقیق و تخصصی درباره بقایای تاریخی موجود داده نشده است . این اطلاع رسانی مختصر توسط سازمان نوسازی و بهسازی اصفهان انجام و در محل نصب شده است .