روز جهانی کودک مبارک

«روز جهانی كودک مبارک»
كودكان،حافظان ميراث ديروز و ميراث سازان فردا هستند.
Happy international Children’s Day
Children can preserve yesterday’s legacy and create the future